Brief van Minister Schouten

Op 18 maart 2019 zond minister Schouten een brief aan de Tweede Kamer over het Fairfokprogramma met hierin de eindrapportage en het rapport “Fokken met Kortsnuitige honden”. Het rapport vindt je hier. Het rapport geeft een duidelijke invulling van waar een kortsnuitige hond aan moet voldoen alvorens deze ingezet mag worden voor de fok. Er staan bijvoorbeeld duidelijke getallen waar aan voldaan moet worden als het gaat over de relatieve neuslengte (CFR), deze moet nu al 0,3 zijn en men wil naar 0,5. Dit alles is een invulling van artikel 3.4 Besluit Houders van Dieren, welke al sinds 2014 geldt, maar waar nu dus een nadere invulling aan gegeven wordt, en daardoor dus minder onduidelijkheid over kan ontstaan.